快捷搜索:  as  test

福无双至,祸不单行。

福无双至,灾患丛生。

出自唐朝杜甫的《羌村子三首·其三
原文赏析:
群鸡正乱叫,客至鸡斗争。驱鸡上树木,始闻叩柴荆。长者四五人,问我久远行。手中各有携,倾榼浊复清。莫辞酒味薄,黍地无人耕。干戈既未息,儿童尽东征。请为长者歌:艰巨愧深情!歌罢仰天叹,四座泪纵横。
拼音解读
qún jī zhèng luàn jiào ,kè zhì jī dòu zhēng 。qū jī shàng shù mù ,shǐ wén kòu chái jīng 。fù lǎo sì wǔ rén ,wèn wǒ jiǔ yuǎn háng 。shǒu zhōng gè yǒu xié ,qīng kē zhuó fù qīng 。mò cí jiǔ wèi báo ,shǔ dì wú rén gēng 。bīng gē jì wèi xī ,ér tóng jìn dōng zhēng 。qǐng wéi fù lǎo gē :jiān nán kuì shēn qíng !gē bà yǎng tiān tàn ,sì zuò lèi zòng héng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: