快捷搜索:  as  test

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去

雾掉楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。
驿寄梅花,鱼传函牍。砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去
拼音解读
wù shī lóu tái ,yuè mí jīn dù 。táo yuán wàng duàn wú xún chù 。kě kān gū guǎn bì chūn hán ,dù juān shēng lǐ xié yáng mù 。
yì jì méi huā ,yú chuán chǐ sù 。qì chéng cǐ hèn wú zhòng shù 。chēn jiāng xìng zì rào chēn shān ,wéi shuí liú xià xiāo xiāng qù
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: