快捷搜索:  as  test

满庭霜原文,翻译,赏析_拼音版_作者李璆

满庭霜原文:

白玉肌肤,清冰神彩,仙妃何事烟村子。自然标韵,羞入百花群。不易盈盈瘦质,犯寒腊、独作春温。溪桥外,斜枝半吐,行客一断魂。

幽喷鼻无处着,雪中暗认,月下空闻。算谁许幽人,相伴芳尊。莫放高楼弄笛,忍教看、雪落纷繁。堪调鼎,濛濛烟雨,滋养待和羹。

满庭霜拼音解读:

bái yù jī fū ,qīng bīng shén cǎi ,xiān fēi hé shì yān cūn 。zì rán biāo yùn ,xiū rù bǎi huā qún 。bú yì yíng yíng shòu zhì ,fàn hán là 、dú zuò chūn wēn 。xī qiáo wài ,xié zhī bàn tǔ ,háng kè yī xiāo hún 。

qīng xiāng wú chù zhe ,xuě zhōng àn rèn ,yuè xià kōng wén 。suàn shuí xǔ yōu rén ,xiàng bàn fāng zūn 。mò fàng gāo lóu nòng dí ,rěn jiāo kàn 、xuě luò fēn fēn 。kān diào dǐng ,méng méng yān yǔ ,zī yǎng dài hé gēng 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: